TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1451/SKHĐT-DN

hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng của công ty cổ phần đầu tư phát triển BETA Việt

Ngày ban hành: 21/05/2021

Ngày có hiệu lực: 21/05/2021

Báo cáo 48/BC-UBND

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư

Ngày ban hành: 02/02/2021

Ngày có hiệu lực: 02/02/2021

biểu mẫu kèm theo 48/BC-UBND

BIỂU MẪU THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN

Ngày ban hành: 02/02/2021

Ngày có hiệu lực: 02/02/2021

Báo cáo 191/BC-UBND

Báo cáo việc đầu tư dự án bến xe Tấn Tài, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 17/04/2019

Ngày có hiệu lực: 17/04/2019

Báo cáo 156/BC-UBND

Báo cáo Về việc rà soát, bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2021

Ngày ban hành: 27/03/2019

Ngày có hiệu lực: 27/03/2019

Báo cáo 140/BC-UBND

Về việc rà soát, bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2021

Ngày ban hành: 22/03/2019

Ngày có hiệu lực: 22/03/2019

Quyết định 238/QD-UBND

​Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2021

Ngày ban hành: 25/05/2018

Ngày có hiệu lực: 25/05/2018