TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1845/UBND-PTCKH

bổ sung thông tin danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 21/10/2021

Ngày có hiệu lực: 21/10/2021

Công văn 1516/UBND-TCKH

cung cấp danh sách các nhà đầu tư đã đăng ký triển khai các dự án trong danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh gia lai giai đoạn 2021-2025 (đợt 1

Ngày ban hành: 08/09/2021

Ngày có hiệu lực: 08/09/2021

Công văn 1364/UBND-TNMT

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nuôi cá ao, hồ, lồng hồ chứa trên địa bàn xã ia dêr

Ngày ban hành: 20/08/2021

Ngày có hiệu lực: 20/08/2021

Công văn 1451/SKHĐT-DN

hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng của công ty cổ phần đầu tư phát triển BETA Việt

Ngày ban hành: 21/05/2021

Ngày có hiệu lực: 21/05/2021

Báo cáo 48/BC-UBND

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư

Ngày ban hành: 02/02/2021

Ngày có hiệu lực: 02/02/2021

biểu mẫu kèm theo 48/BC-UBND

BIỂU MẪU THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN

Ngày ban hành: 02/02/2021

Ngày có hiệu lực: 02/02/2021

Báo cáo 191/BC-UBND

Báo cáo việc đầu tư dự án bến xe Tấn Tài, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 17/04/2019

Ngày có hiệu lực: 17/04/2019

Báo cáo 156/BC-UBND

Báo cáo Về việc rà soát, bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2021

Ngày ban hành: 27/03/2019

Ngày có hiệu lực: 27/03/2019

Báo cáo 140/BC-UBND

Về việc rà soát, bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2021

Ngày ban hành: 22/03/2019

Ngày có hiệu lực: 22/03/2019

Quyết định 238/QD-UBND

​Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2021

Ngày ban hành: 25/05/2018

Ngày có hiệu lực: 25/05/2018