TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: tham gia ý kiến lần 2 hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: “trang trại chăn nuôi heo pm-ia grăng” tại xã ia grăng

Số hiệu: 2119/UBND-PTNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 24/11/2021 Ngày hiệu lực: 24/11/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: