TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công Văn: tham gia góp ý dự thảotờ trình, quyết định và quy chế hoạt động của hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh gia lai

Số hiệu: 1905/UBND-PKTHT Loại văn bản: Công Văn
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 17/11/2022 Ngày hiệu lực: 17/11/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: