TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 2227/UBND-PTCKH

giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án khởi công mới năm 2022

Ngày ban hành: 08/12/2021

Ngày có hiệu lực: 08/12/2021

Công văn 2206/UBND-VP

kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện dự án đầu tư trồng rừng sản xuất trên địa bàn xã ia grăng, ia bă huyện ia grai

Ngày ban hành: 04/12/2021

Ngày có hiệu lực: 04/12/2021

Công văn 2182/UBND-NL

tham gia ý kiến xin lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư (khảo sát, nghiên cứu) dự án “trồng rừng sản xuất”

Ngày ban hành: 30/11/2021

Ngày có hiệu lực: 30/11/2021

Công văn 2122/UBND-PTNMT

v/v tham gia ý kiến hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án công trình thủy điện ia grai thượng của công ty cổ phần thủy điện ia grai thượng

Ngày ban hành: 24/11/2021

Ngày có hiệu lực: 24/11/2021

Công văn 2119/UBND-PTNMT

tham gia ý kiến lần 2 hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: “trang trại chăn nuôi heo pm-ia grăng” tại xã ia grăng

Ngày ban hành: 24/11/2021

Ngày có hiệu lực: 24/11/2021

Công văn 1916/UBND-PTCKH

tham gia ý kiến hồ sơ dự án đầu tư và phát triển trồng rừng, cây dược liệu ở vùng bán ngập của hồ đập thủy lợi tại tỉnh gia lai

Ngày ban hành: 29/10/2021

Ngày có hiệu lực: 29/10/2021

Quyết định 1968/QĐ-UBND

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2019

Ngày ban hành: 24/12/2018

Ngày có hiệu lực: 24/12/2018