TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1968/QĐ-UBND

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2019

Ngày ban hành: 24/12/2018

Ngày có hiệu lực: 24/12/2018