TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

phiếu lấy ý kiến: PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC, NGƯỜI DÂN VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Số hiệu: Loại văn bản: phiếu lấy ý kiến
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai Người ký: Người dân Tham gia
Ngày ban hành: 01/01/2021 Ngày hiệu lực: 01/01/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: