TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: Báo cáo kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Số hiệu: 13/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 12/01/2021 Ngày hiệu lực: 12/01/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: