TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: Báo cáo Kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020

Số hiệu: 11/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân Tỉnh Gia Lai Người ký: Đỗ Tiến Đông
Ngày ban hành: 22/01/2021 Ngày hiệu lực: 22/01/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: