TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 181/QD-UBND

Phân khai kế hoạch vốn sự nghiệp thủy lợi và nguồn kinh phí miễn giảm thủy lợi phí năm 2019

Ngày ban hành: 18/02/2019

Ngày có hiệu lực: 18/02/2019

Quyết định 179/QD-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019

Ngày ban hành: 18/02/2019

Ngày có hiệu lực: 18/02/2019

Quyết định 1955/QD-UBND

Về việc giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 cho các xã, thị trấn

Ngày ban hành: 21/12/2018

Ngày có hiệu lực: 21/12/2018

Quyết định 1947/QD-UBND

Về việc xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho các đơn vị dự toán cấp huyện và UBND các xã, thị trấn để chi tăng mức lương tối thiểu theo Nghị định số: 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định số: 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ

Ngày ban hành: 18/12/2018

Ngày có hiệu lực: 18/12/2018

Quyết định 1944/QD-UBND

Về việc phê duyệt danh mục đầu tư các dự án nhóm C, quy mô nhỏ sử dụng nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG XDNTM trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 17/12/2018

Ngày có hiệu lực: 17/12/2018

Hiển thị kết quả 31-35 (of 35)
 |<  <  1 2 3 4 >  >|