TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1947/QD-UBND

Về việc xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho các đơn vị dự toán cấp huyện và UBND các xã, thị trấn để chi tăng mức lương tối thiểu theo Nghị định số: 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định số: 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ

Ngày ban hành: 18/12/2018

Ngày có hiệu lực: 18/12/2018

Quyết định 1944/QD-UBND

Về việc phê duyệt danh mục đầu tư các dự án nhóm C, quy mô nhỏ sử dụng nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG XDNTM trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 17/12/2018

Ngày có hiệu lực: 17/12/2018

Hiển thị kết quả 31-32 (of 32)
 |<  <  1 2 3 4 >  >|