TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 162/BC-UBND

Kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Ngày ban hành: 02/04/2019

Ngày có hiệu lực: 02/04/2019

Quyết định 404/QD-UBND

Quyết định Về việc phân khai kế hoạch vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính thuộc nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2019

Ngày ban hành: 02/04/2019

Ngày có hiệu lực: 02/04/2019

Quyết định 371/QD-UBND

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019

Ngày ban hành: 26/03/2019

Ngày có hiệu lực: 26/03/2019

Quyết định 362/QD-UBND

Về việc giao kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019

Ngày ban hành: 22/03/2019

Ngày có hiệu lực: 22/03/2019

Quyết định 307/QD-UBND

Quyết định về việc phân khai kế hoạch vốn sự nghiệp môi trường năm 2019

Ngày ban hành: 11/03/2019

Ngày có hiệu lực: 11/03/2019

Quyết định 186/QD-UBND

Về việc giao kế hoạch vốn nguồn tiền sử dụng đất tỉnh năm 2019 hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 20/02/2019

Ngày có hiệu lực: 20/02/2019

Quyết định 180/QD-UBND

Phân khai kinh phí tăng cường cơ sở vật chất thuộc nguồn vốn sự nghiệp giáo dục năm 2019

Ngày ban hành: 18/02/2019

Ngày có hiệu lực: 18/02/2019

Quyết định 181/QD-UBND

Phân khai kế hoạch vốn sự nghiệp thủy lợi và nguồn kinh phí miễn giảm thủy lợi phí năm 2019

Ngày ban hành: 18/02/2019

Ngày có hiệu lực: 18/02/2019

Quyết định 179/QD-UBND

Quyết định về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019

Ngày ban hành: 18/02/2019

Ngày có hiệu lực: 18/02/2019

Quyết định 1955/QD-UBND

Về việc giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 cho các xã, thị trấn

Ngày ban hành: 21/12/2018

Ngày có hiệu lực: 21/12/2018

Hiển thị kết quả 21-30 (of 32)
 |<  <  1 2 3 4  >  >|