TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 293/BC-UBND

báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019; tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Ngày ban hành: 05/06/2020

Ngày có hiệu lực: 05/06/2020

Quyết định 446/QĐ-UBND

qđ về việc xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho hội cựu thanh niên xung phong để chi tổ chức tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong việt nam (15/7/1950 – 15/7/2020)

Ngày ban hành: 28/05/2020

Ngày có hiệu lực: 28/05/2020

Quyết định 433/QĐ-UBND

quyết định về việc phân bổ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

Ngày ban hành: 19/05/2020

Ngày có hiệu lực: 19/05/2020

Báo cáo 223/BC-UBND

báo cáo về việc vướng mắc trong công tác triển khai các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2018-2020

Ngày ban hành: 06/05/2020

Ngày có hiệu lực: 06/05/2020

Quyết định 361/QĐ-UBND

qđ về việc xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho các đơn vị để chi thực hiện công tác phòng, chống dịch covid-19 (đợt 2) năm 2020

Ngày ban hành: 20/04/2020

Ngày có hiệu lực: 20/04/2020

Chỉ thị 02/CT-UBND

chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày ban hành: 13/04/2020

Ngày có hiệu lực: 13/04/2020

Quyết định 314/QĐ-UBND

quyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 01/nq-cp ngày 01/01/2020 của chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày ban hành: 03/04/2020

Ngày có hiệu lực: 03/04/2020

Quyết định 106/QĐ-UBND

về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020

Ngày ban hành: 19/02/2020

Ngày có hiệu lực: 19/02/2020

Báo cáo 46/BC-UBND

đăng ký kế hoạch vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 hỗ trợ chương trình mtqg xây dựng nông thôn mới

Ngày ban hành: 05/02/2020

Ngày có hiệu lực: 05/02/2020

Công văn 49/UBND-PTCKH

về việc tăng cường công tác triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày ban hành: 14/01/2020

Ngày có hiệu lực: 14/01/2020

Hiển thị kết quả 11-20 (of 35)
 |<  <  1 2 3 4  >  >|