TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: iệc thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư và giải ngân nguồn vốn ngân sách huyện đến ngày 30/6/2020

Số hiệu: 338/BC-UBND - Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 26/06/2020 Ngày hiệu lực: 26/06/2020 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: