TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định: Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023

Số hiệu: 112/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 19/01/2023 Ngày hiệu lực: 19/01/2023 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: