TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 839/BC-UBND

báo cáo kinh phí kết dư ngân sách năm 2019 và số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công (không bao gồm nguồn ngân sách nhà nước)

Ngày ban hành: 25/12/2020

Ngày có hiệu lực: 25/12/2020

Quyết định 649/QĐ-UBND

về việc xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho các đơn vị trường học để chi trả chế độ học sinh khuyết tật theo thông tư liên tịch số 42/ttlt-bgdđt-btc-blđtbxh ngày 31/12/2013

Ngày ban hành: 10/07/2020

Ngày có hiệu lực: 10/07/2020

Báo cáo 338/BC-UBND -

iệc thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư và giải ngân nguồn vốn ngân sách huyện đến ngày 30/6/2020

Ngày ban hành: 26/06/2020

Ngày có hiệu lực: 26/06/2020

Quyết định 543/QĐ-UBND

về việc xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho đoàn thanh niên huyện ia grai để chi tổ chức đại hội cháu ngoan bác hồ lần thứ v năm 2020

Ngày ban hành: 22/06/2020

Ngày có hiệu lực: 22/06/2020

Báo cáo 293/BC-UBND

báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019; tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Ngày ban hành: 05/06/2020

Ngày có hiệu lực: 05/06/2020

Quyết định 446/QĐ-UBND

qđ về việc xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho hội cựu thanh niên xung phong để chi tổ chức tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong việt nam (15/7/1950 – 15/7/2020)

Ngày ban hành: 28/05/2020

Ngày có hiệu lực: 28/05/2020

Quyết định 433/QĐ-UBND

quyết định về việc phân bổ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

Ngày ban hành: 19/05/2020

Ngày có hiệu lực: 19/05/2020

Báo cáo 223/BC-UBND

báo cáo về việc vướng mắc trong công tác triển khai các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2018-2020

Ngày ban hành: 06/05/2020

Ngày có hiệu lực: 06/05/2020

Quyết định 361/QĐ-UBND

qđ về việc xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho các đơn vị để chi thực hiện công tác phòng, chống dịch covid-19 (đợt 2) năm 2020

Ngày ban hành: 20/04/2020

Ngày có hiệu lực: 20/04/2020

Chỉ thị 02/CT-UBND

chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày ban hành: 13/04/2020

Ngày có hiệu lực: 13/04/2020

Hiển thị kết quả 1-10 (of 29)
 |<  < 1 2 3  >  >|