TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 112/QĐ-UBND

Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023

Ngày ban hành: 19/01/2023

Ngày có hiệu lực: 19/01/2023

Quyết định 269/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022

Ngày ban hành: 18/01/2022

Ngày có hiệu lực: 18/01/2022

Quyết định 1048/QĐ-UBND

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020

Ngày ban hành: 10/09/2021

Ngày có hiệu lực: 10/09/2021

Quyết định 2401/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

Ngày ban hành: 11/08/2021

Ngày có hiệu lực: 11/08/2021

Báo cáo 839/BC-UBND

báo cáo kinh phí kết dư ngân sách năm 2019 và số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công (không bao gồm nguồn ngân sách nhà nước)

Ngày ban hành: 25/12/2020

Ngày có hiệu lực: 25/12/2020

Quyết định 649/QĐ-UBND

về việc xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho các đơn vị trường học để chi trả chế độ học sinh khuyết tật theo thông tư liên tịch số 42/ttlt-bgdđt-btc-blđtbxh ngày 31/12/2013

Ngày ban hành: 10/07/2020

Ngày có hiệu lực: 10/07/2020

Báo cáo 338/BC-UBND -

iệc thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư và giải ngân nguồn vốn ngân sách huyện đến ngày 30/6/2020

Ngày ban hành: 26/06/2020

Ngày có hiệu lực: 26/06/2020

Quyết định 543/QĐ-UBND

về việc xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho đoàn thanh niên huyện ia grai để chi tổ chức đại hội cháu ngoan bác hồ lần thứ v năm 2020

Ngày ban hành: 22/06/2020

Ngày có hiệu lực: 22/06/2020

Báo cáo 293/BC-UBND

báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019; tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Ngày ban hành: 05/06/2020

Ngày có hiệu lực: 05/06/2020

Quyết định 446/QĐ-UBND

qđ về việc xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho hội cựu thanh niên xung phong để chi tổ chức tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong việt nam (15/7/1950 – 15/7/2020)

Ngày ban hành: 28/05/2020

Ngày có hiệu lực: 28/05/2020

Hiển thị kết quả 1-10 (of 33)
 |<  < 1 2 3 4  >  >|