TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định: Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của QĐ số 169/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 575/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 26/10/2020 Ngày hiệu lực: 26/10/2020 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: