kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính liên quan đến chỉ số cải cách hành chính của tỉnh

14/08/2020
ngày 10/7/2020, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính liên quan đến chỉ số cải cách hành chính của tỉnh
 
cchc1.jpg
Để Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện cải cách hành chính nói chung và các nội dung liên quan đến Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2019; xác định nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện các Chỉ số thành phần, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện
Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính nói chung và Chỉ số cải cách hành chính nói riêng.Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của huyện, góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo ngày 10/7/2020, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch số: 79/KH-UBND ngày 10/7/2020 của Ủy ban nhân dân huyện.
Tải Kế hoạch chi tiết: 
Lượt xem: 7
Các tin khác
    Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chí... Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
    Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20 Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20
    Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong... Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong mùa dịch .
    Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha
    kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chí... kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”