THÔNG BÁO Công khai Đáp án bộ câu hỏi thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2023”

03/11/2023
Ngày 03/11/2023 Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2023” đã ban hành Thông báo số 02/TB-BTC về Công khai Đáp án bộ câu hỏi thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2023”.
1. Thông báo số 02/TB-BTC: Thông báo 02
2. Danh sách đáp án: đáp án
"Nhấn vào dòng chữ đỏ để xem"
 
Lượt xem: 23
Các tin khác
    Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chí... Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
    Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20 Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20
    Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong... Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong mùa dịch .
    Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha
    kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chí... kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”