THÔNG BÁO Bài thi hợp lệ, không hợp lệ, điểm thi Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2023"

06/11/2023
Ngày 6/11/2023, Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2023" đã ban hành thông báo về bài thi hợp lệ, không hợp lệ và điểm thi.
1. Thông báo:  Thông báo số 03/TB-BTC ngày 06/11/2023 của BTC
2. Bài thi hợp lệ: Danh sách hợp lệ
3. Bài thi không hợp lệ: Danh sách không hợp lệ
4. Điểm thi: Điểm thi
"Nhấn vào phần chữ màu đỏ để xem"
 
Lượt xem: 19
Các tin khác
    Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chí... Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
    Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20 Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20
    Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong... Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong mùa dịch .
    Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha
    kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chí... kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”