QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2023”

24/05/2023
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu
về cải cách hành chính năm 2023”
 
 
5-signed-signed-signed-signed-QD-THE-LE-2023_page-0001.jpg5-signed-signed-signed-signed-QD-THE-LE-2023_page-0002.jpg5-signed-signed-signed-signed-QD-THE-LE-2023_page-0003.jpg5-signed-signed-signed-signed-QD-THE-LE-2023_page-0004.jpg
Lượt xem: 30
Các tin khác
    Huyện Ia Grai chỉ đạo triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặ... Huyện Ia Grai chỉ đạo triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính s
    uyên truyền Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Ia Grai uyên truyền Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Ia Grai
    Kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công... Kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức tại các xã
    KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại với thanh niên trên địa bàn... KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại với thanh niên trên địa bàn huyện Ia Grai năm 2023
    Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chí... Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2023”