QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2023”

24/05/2023
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu
về cải cách hành chính năm 2023”
 
 
5-signed-signed-signed-signed-QD-THE-LE-2023_page-0001.jpg5-signed-signed-signed-signed-QD-THE-LE-2023_page-0002.jpg5-signed-signed-signed-signed-QD-THE-LE-2023_page-0003.jpg5-signed-signed-signed-signed-QD-THE-LE-2023_page-0004.jpg
Lượt xem: 30
Các tin khác
    KẾ HOẠCH Khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số c... KẾ HOẠCH Khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lò
    THÔNG BÁO Công khai Bộ câu hỏi, đường link, thời gian thi trực tuyế... THÔNG BÁO Công khai Bộ câu hỏi, đường link, thời gian thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chín
    Default news teaser image Quyết định Công bố danh sách các cá nhân, tập thể đạt giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách
    KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2023 của huyện Ia Grai KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2023 của huyện Ia Grai
    KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 của huy... KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 của huyện Ia Grai