Kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức tại các xã

15/03/2023
Trong 2 ngày 14 và 15/3, Đoàn kiểm tra liên ngành do ông Ngô Văn Khoa, Phó phòng Nội vụ làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức tại các xã: Ia Yok, Ia Sao, Ia Krăi, Ia O, Ia Tô.
 
 
KIEM-TRA-GIO-GIAC1.jpg
Ảnh: Kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc tại xã Ia Tô – Minh Thoan
Theo đó, Đoàn đã kiểm tra việc chấp hành quy chế, giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức tại trụ sở các xã nói trên. Qua kiểm tra, hầu hết các cán bộ, công chức đều có mặt tại trụ sở làm việc; một số cán bộ, công chức vắng mặt có lý do. Qua kiểm tra, đoàn đã nhắc nhở các xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc chấp hành giờ giấc làm việc, đặc biệt là tại “bộ phận một cửa”.
Thông qua việc kiểm tra nhằm bảo đảm thực hiện chặt chẽ về quản lý lao động, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc có năng suất và chất lượng hiệu quả cao; góp phàn xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức tự giác và có ý thức, trách nhiệm, bảo đảo thực hiện kịp thời các nhiệm vụ được Nhà nước, cơ quan, đơn vị, địa phương giao, đáp ứng các công việc có liên quan đến tổ chức và công dân./.
Minh Thoan
Lượt xem: 64
Các tin khác
    Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chí... Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
    Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20 Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20
    Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong... Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong mùa dịch .
    Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha
    kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chí... kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”