Kiểm tra cải cách hành chính tại xã Ia Bă

01/07/2021
Ngày 30/6, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính do ông Ngô Văn Khoa, Phó Trưởng phòng Nội vụ làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Ia Bă.
 
 
DSC_0599.JPG
Ảnh: Kiểm tra việc niêm yết hồ sơ, thủ tục hành chính – Minh Thoan
Các nội dung kiểm tra tập trung vào: công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính; công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; công tác cải cách hành chính(kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC, tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC); hiện đại nền hành chính công(Việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích; Việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001)…
Theo báo cáo của UBND xã, để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đạt hiệu quả, thời gian qua, UBND xã Ia Bă đã kiện toàn, phê duyệt người làm việc tại Bộ phận một cửa; ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận một cửa để thực hiện hiệu quả. Việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ để tiếp nhận và xử lý các văn bản liên quan được thực hiện theo đúng quy định. Tổng số thủ tục hành chính được đưa vào hệ thống Một cửa điện tử để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ là 173 thủ tục. Năm 2020 đến thời điểm kiểm tra, UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết 3184 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 2519 hồ sơ thủ tục hành chính đã được giải quyết thông qua hệ thống một cửa điện từ của xã.
Kết luận tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực trong triển khai các nhiệm vụ CCHC, có nhiều biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác CCHC. Kế hoạch CCHC có nội dung nhiệm vụ và phân công tương đối rõ ràng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm như: còn nhiệm vụ UBND huyện giao nhưng thực hiện chưa kịp thời hoặc chưa đạt chất lượng để phải đôn đốc, nhắc nhở. Thực hiện chưa đúng, đầy đủ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. Thực hiện chưa đúng, đầy đủ các nội dung theo quy định tại Nghị định số 30//2020/NĐ-CP; Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ được xử tiếp nhận, xử lý trên hệ thống chưa đạt tỷ lệ theo yêu cầu./.
Minh Thoan
Lượt xem: 32
Các tin khác
    Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021” Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021”
    THÔNG BÁO Công khai Đáp án bộ câu hỏi thi trực tuyến Chuyên đề 1: C... THÔNG BÁO Công khai Đáp án bộ câu hỏi thi trực tuyến Chuyên đề 1: Cải cách thủ tục hành chính và dịc
    KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác Cải cách hành chính trên địa bàn huyện I... KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác Cải cách hành chính trên địa bàn huyện Ia Grai năm 2022
    Kế hoạch Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chí... Kế hoạch Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022”
    QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về... QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2022”