Kiểm tra Cải cách hành chính ở xã Ia Grăng, Ia Krăi

05/07/2021
Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của huyện vừa tiếp tục kiểm tra công tác cải cách hành chính ở các xã Ia Grăng, Ia Krăi.
 
 
DSC_0743.JPG
Ảnh: Tích cực kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại các xã– Minh Thoan
Trong năm 2020, 2021, UBND xã Ia Grăng đã ban hành kế hoạch CCHC xác định được các mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra các biện pháp để tổ chức thực hiện; đồng thời đơn vị đã ban hành các văn bản nhằm triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại đơn vị. Xã đã niêm yết 172/172 TTHC cấp xã đúng quy định. Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, xử lý qua hệ thống Một cửa điện tử là 904/2.016 hồ sơ, chiếm 44,84%; Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn 878/904 hồ sơ, chiếm 97,12%.
Đối với xã Ia Krăi, trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, xã đã tiếp nhận giải quyết 12.900 hồ sơ; đã kích hoạt chức năng xin lỗi công dân, tổ chức trên hệ thống, có 11 hồ sơ trễ hẹn, đã xin lỗi 11 hồ sơ.  
Kết luận tại buổi làm việc với các xã, Đoàn đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực trong triển khai các nhiệm vụ CCHC của các xã; kế hoạch CCHC có nội dung nhiệm vụ và phân công tương đối rõ ràng. Tuy nhiên, các xã vẫn chưa thực hiện đúng, đủ Nghị định số 61 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01 về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61; Thông tư số 02 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, thực hiện chưa đúng, đầy đủ các nội dung theo quy định tại Nghị định số 30 của Chính phủ; Quyết định số 25 của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, các xã cũng chưa cung cấp đầy đủ các chuyên mục theo Khoản 2 Điều 28 Luật Công nghệ thông tin, Thông tư số của Bộ Thông tin và Truyền thông, Điều 10 Nghị định số 43 của Chính phủ; các chuyên mục thông tin theo Phụ lục III Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp xã. Ngoài ra, tỷ lệ hồ sơ được xử tiếp nhận, xử lý trên hệ thống chưa đạt tỷ lệ theo yêu cầu./.
Minh Thoan

 
 
 
 
 
Lượt xem: 31
Các tin khác
    Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chí... Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
    Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20 Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20
    Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong... Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong mùa dịch .
    Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha
    kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chí... kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”