Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2023”

17/04/2023
Ngày 14/4/2023, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2023”
 
kh-thi-cchc.jpg

Nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương, của tỉnh, huyện về cải cách hành chính. Thông qua cuộc thi phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật về công tác cải cách hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai và thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Ngày 14/4/2023, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2023”

Tải Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2023” tại đây
Lượt xem: 50
Các tin khác
    Huyện Ia Grai chỉ đạo triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặ... Huyện Ia Grai chỉ đạo triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính s
    uyên truyền Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Ia Grai uyên truyền Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Ia Grai
    Kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công... Kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức tại các xã
    KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại với thanh niên trên địa bàn... KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại với thanh niên trên địa bàn huyện Ia Grai năm 2023
    Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chí... Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2023”