Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021"

24/02/2021
Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021" 
 
Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021" 

Tải tại đây: tai-xuong.jpg
Lượt xem: 77
Các tin khác
    Chuyển giao dịch vụ hành chính công sang bưu điện: Giảm chi phí, ng... Chuyển giao dịch vụ hành chính công sang bưu điện: Giảm chi phí, người dân hài lòng
    Kiểm tra cải cách hành chính tại xã Ia Bă Kiểm tra cải cách hành chính tại xã Ia Bă
    Kiểm tra Cải cách hành chính ở xã Ia Grăng, Ia Krăi Kiểm tra Cải cách hành chính ở xã Ia Grăng, Ia Krăi
    NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ: TIỆN ÍCH DÀNH CHO HỘ KINH DOANH NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ: TIỆN ÍCH DÀNH CHO HỘ KINH DOANH
    Xã Ia Bă nỗ lực thực hiện cải cách hành chính Xã Ia Bă nỗ lực thực hiện cải cách hành chính