Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021"

24/02/2021
Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021" 
 
Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021" 

Tải tại đây: tai-xuong.jpg
Lượt xem: 77
Các tin khác
    Hướng đến sự hài lòng của người dân cải cách hành chính ở Gia Lai k... Hướng đến sự hài lòng của người dân cải cách hành chính ở Gia Lai kỳ 1: những kết quả bước đầu
    Chuyển bộ phận "một cửa" sang bưu điện: Bước đột phá trong công tác... Chuyển bộ phận "một cửa" sang bưu điện: Bước đột phá trong công tác cải cách hành chính ở huyện Ia G
    Ia Grai nỗ lực cải cách hành chính Ia Grai nỗ lực cải cách hành chính
    Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020” Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”
    Default news teaser image Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021"