Ia Grai: chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính

11/10/2023
Năm 2022  huyện Ia Grai xếp thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính và là năm thứ 2 liên tiếp huyện đứng đầu về chỉ số này trong 17 huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh. Có được kết quả đó là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, cùng với sự nỗ lực của các ngành và các xã, thị trấn.
 
 
ANH-BAI-IA-GRAI-CHU-TRONG-CAI-CACH-HANH-CHINH.JPG
Ảnh: Huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính năm 2022 – Minh Thoan

Đến nay, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính huyện và các xã, thị trấn của huyện Ia Grai đều thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, quy định cụ thể về các loại công việc được áp dụng giải quyết tại cấp huyện và cấp xã. Tại đây, tất cả các loại hồ sơ, thủ tục hành chính đều được công khai minh bạch về quy trình, thời gian giải quyết, phí, lệ phí. Cùng với đó, huyện chủ động rà soát, cập nhật, thống kê các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, xã; niêm yết công khai thủ tục hành chính; thực hiện chế độ thông tin báo cáo hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định; triển khai thực hiện các quy định về tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với thủ tục hành chính và quy định hành chính liên quan.
Đội ngũ cán bộ, công chức tại Bộ phận “một cửa” ở cấp huyện và xã đều được bố trí đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng mọi nhu cầu của tổ chức và cá nhân khi đến giải quyết thủ tục hành chính. Ông Cao Hồng Văn, Giám đốc Bưu điện huyện Ia Grai cho biết: “Bưu điện tăng cường thêm lao động từ các bộ phận khác để hỗ trợ, làm thêm ngoài giờ hành chính, tuyển mới để đáp ứng nhu cầu. Sắp xếp khoa học lại cách nhận hồ sơ, bấm số, hướng dẫn tận tình cho người dân và doanh nghiệp đến làm thủ tục…”.
Thời gian qua, huyện Ia Grai cũng quan tâm thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Huyện cũng tăng cường công tác giới thiệu, vận động, giải thích cho người dân về sự tiện lợi khi tham gia dịch vụ Bưu chính công ích. Qua thời gian thực hiện, tỷ lệ người dân tham gia dịch vụ này ngày càng tăng. Trong 7 tháng đầu năm 2023, hồ sơ gửi qua đường Bưu chính công ích tại bộ phận “Một cửa” huyện đạt gần 70%.
Đặc biệt, huyện đã đẩy mạnh xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong giải quyết công việc hành chính. Tỷ lệ giải quyết Thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình mức độ 4 là 192 dịch vụ, mức độ 3 là 11 dịch vụ. Hiện nay, tỷ lệ văn bản đi được số hóa và quản lý trong Hệ thống Quản lý văn bản điều hành/Tổng số văn bản đi của toàn huyện đạt 100%. Tỷ lệ lãnh đạo UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng hệ thống Quản lý văn bản điều hành và giải quyết công việc đạt 100%.
Để tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, huyện đã tiến hành rà soát những tiêu chí có số điểm thấp để phân tích, làm rõ nguyên nhân. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát giúp các xã, thị trấn đẩy mạnh cải cách Thủ tục hành chính, tập trung vào một số nhiệm vụ như: tăng cường cải cách Thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết Thủ tục hành chính; nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; ứng dụng khoa học, công nghệ vào cải cách hành chính; đẩy mạnh, khuyến khích cán bộ, công chức thực hiện các giải pháp, sáng kiến mới về cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức; gắn trách nhiệm công tác cải cách hành chính với người đứng đầu…Vì vậy, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ông Lê Ngọc Quý, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho biết: “Nếu như năm 2019, huyện Ia Grai chỉ đứng thứ 16/17 về chỉ số cải cách hành chính thì đến năm 2020,2021,2022 đã có sự quyết tâm cao, 3 năm liên tục đã duy trì được ở tốp đầu. Có được kết quả này là sự đồng thuận rất cao trong điều kiện khối lượng công việc ngày càng nhiều…”.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Ia Grai tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó tập đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; Nâng cao năng lực, trách nhiệm công vụ của đội ngũ công chức xã gắn với việc đánh giá cán bộ, công chức. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý điều hành và thực hiện các nhiệm vụ nhằm từng bước hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến chính quyền số thân thiện vì nhân dân phục vụ./. 
Minh Thoan
Lượt xem: 13
Các tin khác
    Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chí... Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
    Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20 Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20
    Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong... Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong mùa dịch .
    Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha
    kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chí... kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”