Ia Grai: Cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân

12/03/2021
Thời gian qua, UBND huyện Ia Grai đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn triển khai, thực hiện kịp thời các giải pháp nhằm từng bước cải thiện chỉ số Cải cách hành chính của huyện và hướng đến sự hài lòng của người dân.
 

DSC_0749.jpgẢnh: Kiểm tra việc niêm yết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa xã Ia Tô– Minh Thoan

Tính đến nay, 100% cơ quan, đơn vị cấp huyện và 13 xã, thị trấn đều sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành; tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử để trao đổi công việc đạt 100%; lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành và giải quyết công việc đạt tỷ lệ 100%. Thực hiện Đề án chuyển giao công tác tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện sang Bưu điện huyện Ia Grai, các lĩnh vực có thủ tục hành chính quy định giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp huyện đều được triển khai tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bố trí ở Bưu điện huyện. Hiện tại phần mềm Một cửa điện tử và hệ thống trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Bưu điện huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu về việc tiếp nhận, thụ lý, thống kê và quản lý hồ sơ khoa học, tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính. Hiện nay, tất cả các thủ tục hành chính thuộc các cơ quan, đơn vị đã được đưa vào tiếp nhận giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện. 13/13 xã, thị trấn đều triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Số thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện là 318 thủ tục hành chính; cấp xã 172 thủ tục hành chính. Ông Lê Hồng Lĩnh, Thôn Lập Thành, xã Ia Yok, huyện Ia Grai chia sẻ:

Nhằm đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, năm 2020, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính ở các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn. Theo đó, các đoàn đã tiến hành kiểm tra 7 xã và 7 cơ quan chuyên môn. Các nội dung kiểm tra tập trung vào: việc thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính; công tác cải cách hành chính; công tác niêm yết công khai thủ tục hành chính, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; việc xin lỗi cá nhân, tổ chức đối với hồ sơ giải quyết trễ hạn; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan…Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy trình, cách thức giải quyết công việc theo Quy chế làm việc đã ban hành. Nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém. Sau khi có kết luận của đoàn kiểm tra, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã nghiêm túc khắc phục, chấn chỉnh.

Nhằm công khai các thủ tục hành chính, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã chủ động cập nhật các quyết định, văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính đã được Trung ương, UBND tỉnh ban hành để tổ chức niêm yết công khai kịp thời theo quy định. Các hình thức niêm yết công khai như: đăng tải lên các Cổng thông tin điện tử của huyện, xã; niêm yết tại Bộ phận một cửa. Hiện tại Cổng thông điện tử huyện đã đăng tải 318 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1,2(thủ tục hành chính cấp huyện).

Năm 2021, UBND huyện chỉ đạo triển khai việc đánh giá thủ tục hành chính theo quy định; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn; đồng thời, kích hoạt chức năng xin lỗi trên hệ thống một cửa điện tử, đảm bảo 100% hồ sơ quá hạn giải quyết được xin lỗi theo quy định. Với những nỗ lực, hy vọng huyện Ia Grai sẽ dần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và mang lại sự thoải mái, hài lòng cho người dân khi đến làm các hồ sơ, thủ tục hành chính./.

 

Minh Thoan

Lượt xem: 7
Các tin khác
    Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chí... Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
    Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20 Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20
    Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong... Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong mùa dịch .
    Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha
    kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chí... kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”