IA GRAI: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (CCHC) NĂM 2022 VÀ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

04/09/2023
IA GRAI: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (CCHC) NĂM 2022 VÀ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
 
 
z4682613378047_3acd8401ed95fba887f92eb01e8f5eaf-(1).jpg     Sáng 23-8, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tổng kết Chỉ số cải cách hành chính (CCHC), chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2022 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Lê Ngọc Quý, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đỗ Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.
z4682613366658_940534cbac2070b882825c2ab83c00d7-(2).jpgNăm 2022, theo kết quả chấm điểm Cải cách hành chính được công bố tại Quyết định số 677 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC năm 2022 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai, UBND huyện Ia Grai đạt 80.94/100 điểm. Trong đó, điểm đánh giá thẩm định là 55.04/64 điểm; điểm điều tra xã hội học là 25.4/30 điểm và đứng thứ 1/17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
z4682613366490_92637380188c7fb7fa956e5b2c653534-(2).jpgTại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung xoay quanh: tình hình triển khai và các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến; giải pháp chấn chỉnh tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính (TTCH) cho người dân; giải pháp nâng cao trách nhiệm công chức trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh cải cách, kiểm soát TTHC, duy trì và nâng cao chỉ số năng lực cạnh của huyện; khó khăn, vướng mắc trong tiếp nhận và trả kết quả TTHC...
z4682613394709_71a649d3324d6b2ff546ade756580d36-(1).jpg
Trong thời gian tới, UBND huyện Ia Grai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn cần tập trung đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện CCHC: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện CCHC; phát động phong trào thi đua về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng CCHC trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ vào Kế hoạch CCHC nhà nước của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Chỉ số CCHC năm 2022; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, có giải pháp tích cực trong xây dựng, tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch CCHC năm 2023 và Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai CCHC của cơ quan, đơn vị mình, nhất là tập trung vào những lĩnh vực còn yếu của năm 2022 và những nội dung mới theo Kế hoạch của năm 2023.
z4682613374210_9be616d70c6d4c41f2ca40107e91973c-(1).jpg
Dịp này UBND huyện Ia Grai tặng giấy khen cho 13 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC năm 2022
z4682613362269_7cf540f063146e551de8a3184dbe3dff.jpg
Lượt xem: 4
Các tin khác
    Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chí... Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
    Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20 Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20
    Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong... Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong mùa dịch .
    Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha
    kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chí... kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”