Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020

15/04/2020
Ngày 19/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
 
 
cchc.jpgHình ảnh minh họa
Với mục tiêu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020, Ngày 19/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 19/3/2020 về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020, trên cơ sở đó tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp và nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2020, chấn chỉnh kỷ luật, siết chặt kỷ cương hành  chính. Nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Thông qua kiểm tra kịp thời chỉ ra các tồn tại, khó khăn, vướng mắc và xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm để tháo gỡ, khắc phục nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác cải cách hành chính của huyện.
Tải Kế hoạch chi tiết  


 
Lê Thị Thu Hiền
Lượt xem: 44
Các tin khác
    Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chí... Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
    Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20 Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20
    Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong... Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong mùa dịch .
    Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha
    kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chí... kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”