“Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023

04/05/2023
Ngày 26/4/2023, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023
 
a284c47d-4621-44a2-921b-6cc29c4c2fd6.jpg
Với mục tiêu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023, Ngày 26/4/2023, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 26/4/2023 về kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Ia Grai năm 2023, trên cơ sở đó tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC; chấn chỉnh kỷ luật, siết chặt kỷ cương hành chính; Nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm và thái độ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Thông qua kiểm tra kịp thời chỉ ra các tồn tại, khó khăn, vướng mắc và xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm để tháo gỡ, khắc phục nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác cải cách hành chính của huyện.

Tải  kế hoạch 64 kèm theo”
Lượt xem: 37
Các tin khác
    Huyện Ia Grai chỉ đạo triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặ... Huyện Ia Grai chỉ đạo triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính s
    uyên truyền Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Ia Grai uyên truyền Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Ia Grai
    Kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công... Kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức tại các xã
    KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại với thanh niên trên địa bàn... KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại với thanh niên trên địa bàn huyện Ia Grai năm 2023
    Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chí... Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2023”