Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”

14/12/2020
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”
 

Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính” năm 2020


Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành, Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 24/8/2020  về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”;

 1. Đối tượng dự thi: 

- Đối tượng dự thi bắt buộc: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện (bao gồm cả các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn huyện).

- Đối tượng khuyến khích tham dự cuộc thi: Công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn huyện đủ 15 tuổi trở lên.

- Đối tượng không được tham gia cuộc thi: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, công chức phụ trách kỹ thuật của phần mềm thi trắc nghiệm

2. Phạm vi: Cuộc thi được triển khai rộng rãi trên địa bàn toàn huyện.

3. Kết cấu đề thi: Đề thi gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi 01 điểm, mỗi câu hỏi có 03 đáp án, chọn một đáp án đúng (A hoặc B hoặc C) cho câu trả lời đúng nhất.

4. Nội dung: Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu một số nội dung cơ bản về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

- Tìm hiểu những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Chương trình tổng thể cải cách Hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Một số nội cung cơ bản của Bộ luật Lao động, Luật cán bộ, công chức, viên chức, Luật Công đoàn, các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; những giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính.

- Các văn bản, quy định về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính…

5. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên ứng dụng phần mềm Google form được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện, qua ứng dụng Zalo hoặc qua địa chỉ mail của các đơn vị. Người dự thi truy cập vào Cổng Thông tin điện tử của huyện (tên miền là http://iagrai.gialai.gov.vn) => vào mục Cải cách hành chính => cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020” hoặc vào địa chỉ mail của cơ quan, đơn vị, nhóm Zalo => tải đường link: https://forms.gle/vSi91U5jGrccaKXX7 thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020” và làm theo hướng dẫn và gửi bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi

6. Thời gian thi: Cuộc thi bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 10/12/2020 và kết thúc vào lúc 10h00 ngày 25/12/2020. Thời gian làm bài: 120 phút, bắt đầu 8h00 đến 10h00 phút hàng ngày.

  7. Các bước làm bài cụ thể như sau:

Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin điện tử (http://iagrai.gialai.gov.vn), vào chuyên mục Cải cách hành chính ---> Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”; vào Zalo nhóm cải cách hành chính hoặc vào địa chỉ mail của đơn vị.

Bước 2: Tải đường link: https://forms.gle/vSi91U5jGrccaKXX7, điền các thông tin cá nhân theo yêu cầu.

Bước 3: Thí sinh bấm vào chữ “Tiếp” để bắt đầu làm bài thi (lưu ý: Mỗi câu hỏi, thí sinh chọn một đáp án đúng nhất; thí sinh phải trả lời tất cả các câu hỏi).

Bước 4: Sau khi trả lời các câu hỏi, để hoàn thành bài thi, thí sinh bấm vào nút “Gửi” để hoàn thành việc làm bài thi. Kết quả làm bài của thí sinh sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu của Hệ thống.

Trường hợp hết thời gian làm bài thi, thí sinh chưa hoàn thành xong bài thi thì Hệ thống tự động dừng phần làm bài của thí sinh.

Tài liệu tải về:
Quyết định về việc kiệm toàn Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu về cải cách hành chính" năm 2020: 
Kế hoạch tổ chức cuộc thi "tìm hiểu về cải cách hành chính" năm 2020 

Thông báo Công khai Bộ câu hỏi, đường link, thời gian thi trực tuyến“Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020” 
Quyết định về ban hành điều lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020” 

Công Văn đính chính nội dung câu hỏi thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020” 

Lượt xem: 30
Các tin khác
    Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chí... Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
    Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20 Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20
    Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong... Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong mùa dịch .
    Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha
    kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chí... kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”