Huyện ủy

Địa chỉ: 296 Hùng Vương - Thị trấn Ia Kha - huyện Ia Grai - Tỉnh Gia Lai. 
Máy trực: 0269.3844723      Fax: 0269.3891129      Email: vphu.iagrai@gialai.gov.vn
TT Họ và tên Năm sinh
Chức danh Quê quán
1 Dương Mah Tiệp 1971 Tỉnh ủy viên - Bí Thư Huyện ủy Ia Grai  
2 Nguyễn Thị Lành 1976  Phó Bí thư Huyện ủy Ia Grai  
3 Lê Ngọc Quý 1974  Phó Bí thư Huyện ủy Ia Grai
- Chủ tịch UBND huyện
 
4 Nguyễn Quang Hoạt 1963 Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Hải Dương
5 Nguyễn Đình Huấn 1971  Trưởng ban tổ chức Huyện ủy Hà Tĩnh
6 Nguyễn Ngọc Tiến 1974  Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bình Định
7 Nguyễn Thanh Phương   Chánh Văn phòng Huyện ủy  
8 Đỗ Văn Đông 1976  Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Dương
9 Đào Lân Hưng 1971  Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Định
10 Ksor Khiếu 1980  Phó Chủ tịch HĐND huyện Gia Lai
11 Thân Trọng Bình 1964  Trưởng phòng Nội vụ huyện Bình Định
12 Đới Sỹ Chung 1963  Viện trưởng Viện Kiểm sát Thanh Hóa
13 Phan Đình Thắm 1979  Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh
14 Dương Thị Mộng Loan 1979  Chủ tịch HLHPN Hà Tĩnh
15 Rơ Châm Loh 1971  Bí Thư Huyện đoàn Gia Lai
16 Rơ Mah Nam 1976  Trưởng Công an huyện Gia Lai
17 Nguyễn T. Phương Thảo 1985 Trưởng phòng LĐTBXH Gia Lai
18 Trần Đức Hạnh 1984  Chánh Thanh tra huyện Hà Tĩnh
19 Phạm Văn Đại   Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Trưởng Ban Dân vận
Bình Định
20 Trần Hồng Hà 1978  Trưởng Ban Dân vận
Chủ tịch UBMTTQVN huyện
Bình Định
21 Rơ Châm Yớt 1979  Bí thư Đảng ủy xã Ia Tô Gia Lai
22 Lê Văn Hải 1968  Bí Thư Đảng ủy xã Ia Sao Hưng Yên
23 Puih Ruk 1974  Bí Thư Đảng ủy xã Ia Bă Gia Lai
24 Rơ Lan Vinh 1980  Bí Thư Đảng ủy xã Ia Krái Gia Lai
25 Rơ Châm Tin 1977  Bí Thư Đảng ủy xã Ia Dêr Gia Lai
26 Trần Đình Nghĩa   Bí Thư Đảng ủy xã Ia Grăng Hà Tĩnh
27 Ksor Tuy 1980  Bí Thư Đảng ủy xã Ia O Gia Lai
28 Siu Tin 1981  Bí Thư Đảng ủy xã Ia Chía Gia Lai
30 Chu Sỹ Mỡn   Bí Thư Đảng ủy xã Ia Yok  
31 Siu Thunh 1981  Bí Thư Đảng ủy xã Ia Pếch Gia Lai
32 Thái Hồng Cương   Bí Thư Đảng ủy xã Ia Hrung Gia Lai
33 Ksor H’Nga   Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin Gia Lai
34 Nguyễn Thu Soan 1967  Phó Chủ nhiệm UBKT Đà Nẵng
35 Nguyễn Xuân Sáu   Bí Thư Đảng ủy Thị trấn Ia Kha  
36 Trịnh Bá Hoa   Bí Thư Đảng ủy xã Ia Khai  
37 Nguyễn Công Hòa   Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hà Tĩnh
38 Nguyễn Hòa Sơn 1977 Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Bình Định 
c390969e-526b-4fa3-a896-59b17a1c4cb2.png