Bầu Cử

BẢN TIN PHÁT THANH

HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN

Bác Hồ

VĂN BẢN MỚI

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

NÔNG THÔN MỚI

Xã Ia Tô: Cấp giống bò cái sinh sản cho hộ nghèo

Thực hiện đề án giảm nghèo bền vững và Đa dạng hóa sinh kế; nhằm hỗ trợ những hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nhà, sáng ngày 05/8/2020, Uỷ ban Nhân dân xã Ia Tô đã tổ chức trao tặng...

THÔNG BÁO

Báo cáo kết quả thẩm tra 19 tiêu chí NTM xã Ia Sao

(06/04/2021)

Báo cáo kết quả thẩm tra 19 tiêu chí NTM xã Ia Sao

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.

(09/04/2021)

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thông báo nghỉ lễ 30/4 -1/5/2021

(29/04/2021)

Thực hiện theo văn bản số: Nghỉ lễ từ ngày 30/4 đến ngày 2/5/2021

thông báo nghr lễ 30/4, 01/5 năm 2021

(29/04/2021)

Thực hiện theo thông báo số 34 ngày 22/4/2021 của UBND huyện Ia Grai về viecj c.....từ ngày 30/4 đến hết 02/5/2021

LIÊN KẾT WEBSITE

THĂM DÒ Ý KIẾN

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
 
 
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 18
Tháng hiện tại: 6442
Năm hiện tại: 60263
Tổng lượt truy cập: 60263