TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 105/KH-UBND

Kế hoạch Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (Pfizer) được phân bổ trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 08/07/2022

Ngày có hiệu lực: 08/07/2022

Công văn 1054/UBND-VP

V/v kiểm tra, giải quyết các nội dung kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận và các đoàn thể huyện.

Ngày ban hành: 08/07/2022

Ngày có hiệu lực: 08/07/2022

Báo cáo 433/BC-UBND

Báo cáo số lượng, chất lượng và tiền lương viên chức năm 2021

Ngày ban hành: 08/07/2022

Ngày có hiệu lực: 08/07/2022

Quyết định 1803/QĐ-UBND

QĐ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo 10-3, xã Ia Khai

Ngày ban hành: 07/07/2022

Ngày có hiệu lực: 07/07/2022

Thông báo 77/TB-UBND

Thông báo về việc chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật

Ngày ban hành: 07/07/2022

Ngày có hiệu lực: 07/07/2022

Báo cáo 421/BC-UBND

Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết điểm dân cư cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp cũ thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai tỷ lệ 1/500

Ngày ban hành: 05/07/2022

Ngày có hiệu lực: 05/07/2022

Công văn 1031/UBND-PTCKH

V/v triển khai Quyết định 314/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 05/07/2022

Ngày có hiệu lực: 05/07/2022

Quyết định 409/QĐ-UBND

QĐ: Xếp lương Bà Trần Thị Thương, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Ia Sao

Ngày ban hành: 05/07/2022

Ngày có hiệu lực: 05/07/2022

Kế hoạch 102/KH-UBND

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023

Ngày ban hành: 05/07/2022

Ngày có hiệu lực: 05/07/2022

Báo cáo 417/BC-UBND

Báo cáo kết quả thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt khu vực đô thị 6 tháng đầu năm 2022uyết định thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện Quyết định 1270/QĐ-TTg, ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020" trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 04/07/2022

Ngày có hiệu lực: 04/07/2022

Hiển thị kết quả 81-90 (of 444)
 |<  <  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  >  >|