TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công Văn 1660/UBND-PKTHT

Về việc đăng ký Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023

Ngày ban hành: 11/10/2022

Ngày có hiệu lực: 11/10/2022

Công Văn 1645/UBND-VHXH

V/v tham mưu UBND huyện báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành VHTTDL và nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2022.

Ngày ban hành: 10/10/2022

Ngày có hiệu lực: 10/10/2022

Công Văn 1642/UBND-PNV

V/v soạn thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

Ngày ban hành: 07/10/2022

Ngày có hiệu lực: 07/10/2022

Báo cáo 611/BC-UBND

BÁO CÁO Tình hình ảnh hưởng và công tác phòng chống, ứng phó cơn bão số 4 năm 2022 trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 07/10/2022

Ngày có hiệu lực: 07/10/2022

Báo cáo 560/BC-UBND

BC triển khai thực hiện Kế hoạch số 1784/KH-UBND ngày 10/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 14/09/2022

Ngày có hiệu lực: 14/09/2022

Công văn 1482/UBND-KTHT

Công văn V/v tham gia ý kiến thẩm định báo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng: Trường THPT A Sanh, huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 13/09/2022

Ngày có hiệu lực: 13/09/2022

Báo cáo 557/BC-UBND

Hoàn thiện hồ sơ các dự án thuộc Chương trình phục hồi và Phát triển kinh tế xã hội

Ngày ban hành: 13/09/2022

Ngày có hiệu lực: 13/09/2022

Công văn 1478/UBND-VP

Công văn V/v liên quan đến cấp Căn cước công dân trên địa bàn

Ngày ban hành: 13/09/2022

Ngày có hiệu lực: 13/09/2022

Giấy mời 100/GM-VP

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Ngày ban hành: 12/09/2022

Ngày có hiệu lực: 12/09/2022

Công văn 1471/UBND-VP

Triển khai các nhiệm vụ của Dự án 08 thuộc Chương trình MTQG DTTS và MN

Ngày ban hành: 12/09/2022

Ngày có hiệu lực: 12/09/2022

Hiển thị kết quả 71-80 (of 489)
 |<  <  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  >  >|