TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

báo cáo 704/BC-UBND

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 16/CT- TTg và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP

Ngày ban hành: 14/09/2021

Ngày có hiệu lực: 14/09/2021

công văn 1580/UBND-VP

V/v báo cáo kết quả thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn

Ngày ban hành: 14/09/2021

Ngày có hiệu lực: 14/09/2021

báo cáo 703/BC-UBND

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính quý III, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Ngày ban hành: 14/09/2021

Ngày có hiệu lực: 14/09/2021

báo cáo 708/BC-UBND

Báo cáo nhu cầu vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2021 và năm 2022

Ngày ban hành: 14/09/2021

Ngày có hiệu lực: 14/09/2021

công văn 1561/UBND-VHTT

Cung cấp thông tin hiện trạng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 13/09/2021

Ngày có hiệu lực: 13/09/2021

báo cáo 697/BC-UBND

Kinh phí tiết kiệm do sáp nhập thôn và giải quyết chế độ dôi dư do sáp nhập

Ngày ban hành: 13/09/2021

Ngày có hiệu lực: 13/09/2021

công văn 1446/UBND-VHTT

V/v triển khai phương án để làm việc từ xa qua mạng Internet trong phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 31/08/2021

Ngày có hiệu lực: 31/08/2021

báo cáo 633/BC-UBND

Báo cáo đánh giá tình hình thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 31/08/2021

Ngày có hiệu lực: 31/08/2021

báo cáo 636/BC-UBND

Tiến độ thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ngày 31-8-2021

Ngày ban hành: 31/08/2021

Ngày có hiệu lực: 31/08/2021

công văn 1451/UBND-YT

V/v hướng dẫn tạm thời một số nội dung thực hiện hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của TTCP

Ngày ban hành: 31/08/2021

Ngày có hiệu lực: 31/08/2021

Hiển thị kết quả 71-80 (of 331)
 |<  <  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  >  >|