TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 469/BC-UBND

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2023

Ngày ban hành: 02/08/2022

Ngày có hiệu lực: 02/08/2022

Báo cáo 464/BC-UBND

Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công Chương trình KCH hạ tầng giao thông và KM trên địa bàn huyện năm 2023

Ngày ban hành: 29/07/2022

Ngày có hiệu lực: 29/07/2022

Báo cáo 465/BC-UBND

BÁO CÁO Tình hình triển khai công tác giải thể HTX không hoạt động

Ngày ban hành: 29/07/2022

Ngày có hiệu lực: 29/07/2022

Công văn 1158/UBND-NL

V/v tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi của huyện

Ngày ban hành: 27/07/2022

Ngày có hiệu lực: 27/07/2022

Công văn 1150/UBND-NL

Về việc chấp thuận điều chỉnh chuyển đổi tên dự án sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Ia Pếch - Bà Trần Thị Thu Vân

Ngày ban hành: 26/07/2022

Ngày có hiệu lực: 26/07/2022

Báo cáo 455/BC-UBND

Báo cáo công tác phân loại đô thị loại V trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 25/07/2022

Ngày có hiệu lực: 25/07/2022

Quyết định 1874/QĐ-UBND

Về việc xuất ngân sách huyện cấp bổ sung cho Ủy ban nhân dân xã Ia Khai để chi khoan giếng và sửa chữa trụ sở ủy ban nhân dân xã

Ngày ban hành: 22/07/2022

Ngày có hiệu lực: 22/07/2022

Quyết định 425/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Ngày ban hành: 21/07/2022

Ngày có hiệu lực: 21/07/2022

Báo cáo 451/BC-UBND

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện trong 7 tháng đầu năm 2022

Ngày ban hành: 20/07/2022

Ngày có hiệu lực: 20/07/2022

Báo cáo 01/BC-CTĐ

BÁO CÁO Tình hình công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và nhiệm công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2022

Ngày ban hành: 19/07/2022

Ngày có hiệu lực: 19/07/2022

Hiển thị kết quả 61-70 (of 444)
 |<  <  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >  >|