TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công Văn 1718/UBND-TCKH

V/v thực hiện xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Ngày ban hành: 19/10/2022

Ngày có hiệu lực: 19/10/2022

Báo cáo 639/BC-UBND

Tình hình thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn huyện năm 2022

Ngày ban hành: 19/10/2022

Ngày có hiệu lực: 19/10/2022

Công Văn 1702/UBND-LDTBXH

Vv phối hợp xây dựng dự án, mô hình hỗ trợ phát triển chăn nuôi, trồng trọt trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 17/10/2022

Ngày có hiệu lực: 17/10/2022

Quyết định 3180/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn các xã, thị trấn

Ngày ban hành: 13/10/2022

Ngày có hiệu lực: 13/10/2022

Báo cáo 84/BC-HĐND

Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 9 và chương trình công tác tháng 10 năm 2022

Ngày ban hành: 12/10/2022

Ngày có hiệu lực: 12/10/2022

Công Văn 1660/UBND-PKTHT

Về việc đăng ký Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023

Ngày ban hành: 11/10/2022

Ngày có hiệu lực: 11/10/2022

Công Văn 1645/UBND-VHXH

V/v tham mưu UBND huyện báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành VHTTDL và nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2022.

Ngày ban hành: 10/10/2022

Ngày có hiệu lực: 10/10/2022

Công Văn 1642/UBND-PNV

V/v soạn thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

Ngày ban hành: 07/10/2022

Ngày có hiệu lực: 07/10/2022

Báo cáo 611/BC-UBND

BÁO CÁO Tình hình ảnh hưởng và công tác phòng chống, ứng phó cơn bão số 4 năm 2022 trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 07/10/2022

Ngày có hiệu lực: 07/10/2022

Báo cáo 560/BC-UBND

BC triển khai thực hiện Kế hoạch số 1784/KH-UBND ngày 10/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 14/09/2022

Ngày có hiệu lực: 14/09/2022

Hiển thị kết quả 21-30 (of 444)
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|