TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

báo cáo 1028/BC-UBND

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2021

Ngày ban hành: 17/11/2021

Ngày có hiệu lực: 17/11/2021

công văn 2063/UBND-PVHTT

Tăng cường quản lý thông tin trên internet, mạng xã hội trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 17/11/2021

Ngày có hiệu lực: 17/11/2021

Kế hoạch 70/KH-SVHTTDL

Kế hoạch Triển khai các hoạt động giảm phát thải nhựa tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 13/11/2021

Ngày có hiệu lực: 13/11/2021

báo cáo 855./BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Gia Lai về ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017-2020 trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 14/10/2021

Ngày có hiệu lực: 14/10/2021

báo cáo 853/BC-UBND

Báo cáo Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030

Ngày ban hành: 13/10/2021

Ngày có hiệu lực: 13/10/2021

báo cáo 849/BC-UBND

Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 chủ đề “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cở sở” trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 13/10/2021

Ngày có hiệu lực: 13/10/2021

kế hoạch 133/KH-UBND

Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2021

Ngày ban hành: 08/10/2021

Ngày có hiệu lực: 08/10/2021

công văn 1754/UBND-TCKH

V/v xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư

Ngày ban hành: 08/10/2021

Ngày có hiệu lực: 08/10/2021

công văn 1699/UBND-VP

Về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 02/10/2021

Ngày có hiệu lực: 17/11/2021

kế hoạch 127/KH-UBND

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 02/10/2021

Ngày có hiệu lực: 02/10/2021

Hiển thị kết quả 191-200 (of 464)
 |<  <  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  >  >|