TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 673/QĐ-UBND

Về việc hưởng phụ cấp TNVK đối với công chức. Phạm Văn Đại

Ngày ban hành: 04/11/2022

Ngày có hiệu lực: 04/11/2022

Công Văn 1818/UBND-TCKH

Về việc tham gia ý kiến nội dung chi cho hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, giấy tờ, trả kết quả giải quyết TTHC tại địa phương do doanh nghiệp cưng ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện

Ngày ban hành: 04/11/2022

Ngày có hiệu lực: 04/11/2022

Công Văn 1813/UBND-PTCKH

Về việc tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”

Ngày ban hành: 03/11/2022

Ngày có hiệu lực: 03/11/2022

Công Văn 1804/UBND-LĐTBXH

V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành: 02/11/2022

Ngày có hiệu lực: 02/11/2022

Công Văn 1781/UBND-PTNMT

Về việc có ý kiến về đường giao thông làm cơ sở thực hiện cấp đổi GCNQSD đất

Ngày ban hành: 28/10/2022

Ngày có hiệu lực: 28/10/2022

Báo cáo 659/BC-UBND

Báo cáo Việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trong năm 2022 trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 28/10/2022

Ngày có hiệu lực: 28/10/2022

Thông Báo 133/TB-UBND

Thông báo về việc đã thực hiện việc cải chính hộ tịch

Ngày ban hành: 27/10/2022

Ngày có hiệu lực: 27/10/2022

Công Văn 1766/UBND-PVHTT

Đôn đốc thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được xử lý hoàn toàn trực tuyến

Ngày ban hành: 27/10/2022

Ngày có hiệu lực: 27/10/2022

Quyết định 653/QĐ-UBND

Về việc nâng mức phụ câp thâm niên đối với nhà giáo. Phan Thị Hương

Ngày ban hành: 26/10/2022

Ngày có hiệu lực: 26/10/2022

Công Văn 1732/UBND-KTHT

V/v cung cấp một số thông tin, số liệu, tài liệu để hoàn thiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku và vùng phụ cận đến năm 2040, định hướng đến năm 2050

Ngày ban hành: 20/10/2022

Ngày có hiệu lực: 20/10/2022

Hiển thị kết quả 11-20 (of 444)
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|