TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

báo cáo 1096/BC-UBND

Tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 30/11/2021

Ngày có hiệu lực: 30/11/2021

báo cáo 1094/BC-UBND

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

Ngày ban hành: 30/11/2021

Ngày có hiệu lực: 30/11/2021

quyết định 1559/QĐ-UBND

Kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 30/11/2021

Ngày có hiệu lực: 30/11/2021

công văn 2171/UBND-PLĐTBXH

V/v triển khai một số hoạt động chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Ngày ban hành: 29/11/2021

Ngày có hiệu lực: 29/11/2021

công văn 2126/UBND-VP

V/v tổ chức triển khai thực hiện Văn bản số 7993/VPCP-QHĐP ngày 01/11/2021 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 24/11/2021

Ngày có hiệu lực: 24/11/2021

báo cáo 1072/BC-UBND

Về việc góp ý những vấn đề cần làm rõ trong tổng kết nghị quyết số 19/NQ/TW của BCH TW khóa XI

Ngày ban hành: 24/11/2021

Ngày có hiệu lực: 24/11/2021

công văn 2131/UBND-PLĐTBXH

V/v xây dựng chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022

Ngày ban hành: 24/11/2021

Ngày có hiệu lực: 24/11/2021

quyết định 1555/QĐ-UBND

Kiện toàn Hội đồng tư vấn Khoa học và Công nghệ huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 24/11/2021

Ngày có hiệu lực: 24/11/2021

báo cáo 1068/BC-UBND

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 64-CTr/TU

Ngày ban hành: 23/11/2021

Ngày có hiệu lực: 23/11/2021

công văn 2114/UBND-PGDĐT

V/v triển khai kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trong năm 2021 trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 23/11/2021

Ngày có hiệu lực: 23/11/2021

Hiển thị kết quả 171-180 (of 464)
 |<  <  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  >  >|