TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

công văn 2237/UBND-VP

V/v chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tín nhiệm, chiếm dụng hàng nông sản của người dân trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 08/12/2021

Ngày có hiệu lực: 08/12/2021

báo cáo 1136/BC-UBND

Kết quả triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) năm 2021

Ngày ban hành: 06/12/2021

Ngày có hiệu lực: 06/12/2021

công văn 2219/UBND-VHXH

V/v triển khai thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người điều trị Covid-19, cách ly y tế theo Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 33/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 06/12/2021

Ngày có hiệu lực: 06/12/2021

công văn 2218/UBND-PTTr

V/v Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Quốc tế chống tham nhũng (09/12) năm 2021

Ngày ban hành: 06/12/2021

Ngày có hiệu lực: 06/12/2021

tờ trình 149/TTr-UBND

Xin ý kiến về đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai của Công ty TNHH Nông nghiệp Hùng Minh Gia Lai

Ngày ban hành: 06/12/2021

Ngày có hiệu lực: 06/12/2021

công văn 2213/UBND-NL

Về việc thống nhất xã Ia O đủ điều kiện trình Hội đồng thẩm định tỉnh xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Ngày ban hành: 06/12/2021

Ngày có hiệu lực: 06/12/2021

báo cáo 1105/BC-UBND

Báo cáo sơ kết sản xuất vụ Mùa 2021 và triển khai sản xuất vụ Đông xuân 2021-2022

Ngày ban hành: 01/12/2021

Ngày có hiệu lực: 01/12/2021

kế hoạch 155/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ngày ban hành: 01/12/2021

Ngày có hiệu lực: 01/12/2021

kế hoạch 01/KH-BCĐ -

Kế hoạch Triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Ngày ban hành: 30/11/2021

Ngày có hiệu lực: 30/11/2021

kế hoạch 154/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU ngày 13/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 30/11/2021

Ngày có hiệu lực: 30/11/2021

Hiển thị kết quả 161-170 (of 464)
 |<  <  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  >  >|