TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

công văn 2265/UBND-VP

V/v tăng cường truyền thông chính sách hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 116/NQ-CP

Ngày ban hành: 13/12/2021

Ngày có hiệu lực: 13/12/2021

báo cáo 1182/BC-UBND

Kết quả triển khai hợp tác với thành phố Hà Nội theo văn bản số 212/UBND-KTTH của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 13/12/2021

Ngày có hiệu lực: 13/12/2021

công văn 2263/UBND-PTCKH

Về việc báo cáo số liệu tạm tính về tiền thuê đất phải nộp của hệ thống đường dây truyền tải điện trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 13/12/2021

Ngày có hiệu lực: 13/12/2021

báo cáo 1152/BC-UBND

Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin huyện Ia Grai năm 2021

Ngày ban hành: 09/12/2021

Ngày có hiệu lực: 09/12/2021

báo cáo 1141/BC-UBND

Về việc tình hình thực hiện quản lý nhà nước về giá đất

Ngày ban hành: 08/12/2021

Ngày có hiệu lực: 08/12/2021

báo cáo 1142/BC-UBND

Về việc rà soát tình hình triển khai quy trình, thủ tục chuyển thôn (làng) thành tổ dân phố-kèm BB họp thôn (làng)

Ngày ban hành: 08/12/2021

Ngày có hiệu lực: 08/12/2021

báo cáo 1143/BC-UBND

Kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2021

Ngày ban hành: 08/12/2021

Ngày có hiệu lực: 08/12/2021

báo cáo 1145/BC-UBND

Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai về giảm nghèo trong đồng bào DTTS giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025

Ngày ban hành: 08/12/2021

Ngày có hiệu lực: 08/12/2021

công văn 2235/UBND-PTNMT

V/v tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn huyện.

Ngày ban hành: 08/12/2021

Ngày có hiệu lực: 08/12/2021

công văn 2236/UBND-PNV

V/v báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2021.

Ngày ban hành: 08/12/2021

Ngày có hiệu lực: 08/12/2021

Hiển thị kết quả 151-160 (of 464)
 |<  <  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  >  >|