TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 414/BC-UBND

Báo cáo về việc kiểm tra, giải quyết kiến nghị của cử tri

Ngày ban hành: 01/07/2022

Ngày có hiệu lực: 01/07/2022

Báo cáo 415/BC-UBND

Báo cáo Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng,nhiêm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày ban hành: 01/07/2022

Ngày có hiệu lực: 01/07/2022

Công văn 1001/UBND-PNV

V/v sắp xếp mạng lưới trường lớp, rà soát nhu cầu tiếp nhận, tuyển dụng giáo viên năm 2022

Ngày ban hành: 01/07/2022

Ngày có hiệu lực: 01/07/2022

Báo cáo 86/BC-UBND

Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng trước và trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Ngày ban hành: 03/03/2022

Ngày có hiệu lực: 03/03/2022

Báo cáo 86/BC-UBND

Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng trước và trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Ngày ban hành: 03/03/2022

Ngày có hiệu lực: 03/03/2022

Công văn 288/UBND-PLĐTBXH

V/v tăng cường thực hiện xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

Ngày ban hành: 22/02/2022

Ngày có hiệu lực: 22/02/2022

Quyết định 351/QĐ-UBND

Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Võ Ngọc Toàn, xã Ia Dêr

Ngày ban hành: 21/02/2022

Ngày có hiệu lực: 21/02/2022

Quyết định 339/QĐ-UBND

Về việc công nhận làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai đạt chuẩn làng nông thôn mới năm 2021

Ngày ban hành: 18/02/2022

Ngày có hiệu lực: 18/02/2022

Báo cáo 116/BC-UBND

Kết quả thực hiện kinh phí chi cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 năm 2021

Ngày ban hành: 17/02/2022

Ngày có hiệu lực: 17/02/2022

Công văn 253/UBND-VP

V/v khắc phục các tồn tại, hạn chế tại Báo cáo giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số: 79/BC-HĐND ngày 11/02/2022

Ngày ban hành: 16/02/2022

Ngày có hiệu lực: 16/02/2022

Hiển thị kết quả 91-100 (of 444)
 |<  <  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >  >|