TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 68/QĐ-BCĐ

Về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 (Nguyễn Thị Mỹ Vân)

Ngày ban hành: 05/07/2021

Ngày có hiệu lực: 05/07/2021

Quyết định 69/QĐ-BCĐ

Về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 (Lê Thị Mỹ Duyên)

Ngày ban hành: 05/07/2021

Ngày có hiệu lực: 05/07/2021

Công văn 993/UBND-VP

V/v trưng tập xe ô tô phục vụ công tác thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021.

Ngày ban hành: 05/07/2021

Ngày có hiệu lực: 05/07/2021

Thông báo 02/TB-HĐND

Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện Ia Grai khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày ban hành: 05/07/2021

Ngày có hiệu lực: 05/07/2021

Công văn 996/UBND-NV

Về việc bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia O nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp thứ nhất

Ngày ban hành: 05/07/2021

Ngày có hiệu lực: 05/07/2021

Thông báo 02/TB-HĐND

Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện Ia Grai khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày ban hành: 05/07/2021

Ngày có hiệu lực: 05/07/2021

Nghị Quyết 20/NQ-HĐND

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Ia Sao khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày ban hành: 05/07/2021

Ngày có hiệu lực: 05/07/2021

Nghị Quyết 21/NQ-HĐND

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Ia Sao khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày ban hành: 05/07/2021

Ngày có hiệu lực: 05/07/2021

Báo cáo 370/BC-UBND

Báo cáo tình hình phòng, chống COVID-19 chiều 4/7/2021

Ngày ban hành: 04/07/2021

Ngày có hiệu lực: 04/07/2021

Quyết định 64/QĐ-BCĐ

QĐ về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 (Mạc Văn Duy)

Ngày ban hành: 03/07/2021

Ngày có hiệu lực: 03/07/2021

Hiển thị kết quả 91-100 (of 331)
 |<  <  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >  >|