TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định: Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Võ Ngọc Toàn, xã Ia Dêr

Số hiệu: 351/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 21/02/2022 Ngày hiệu lực: 21/02/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: