TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1492/UBND-YT

cung cấp thông tin thực trạng sử dụng thuốc lá và thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 04/11/2020

Ngày có hiệu lực: 04/11/2020

Quyết định 656/QĐ-UBND

Phê duyệt nhiệm vụ và dự án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đến năm 2030

Ngày ban hành: 14/07/2020

Ngày có hiệu lực: 14/07/2020

Chỉ thị 02/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày ban hành: 13/04/2020

Ngày có hiệu lực: 13/04/2020

Chỉ thị 01/CT-UBND

Về việc tăng cường công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 01/02/2018

Ngày có hiệu lực: 01/02/2018