TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: V/v ý kiến đối với việc chuyển vụ việc sang hòa giải và quyết định chỉ định hòa giải viên

Số hiệu: 16/UBND-PTP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 05/01/2022 Ngày hiệu lực: 05/01/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: