TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

công văn: V/v triển khai giảm lãi suất cho vay theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Số hiệu: 2289/UBND-VP - Loại văn bản: công văn
Nơi ban hành: UBND Huyện Iagrai Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 15/12/2021 Ngày hiệu lực: 15/12/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: