TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: V/v triển khai Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

Số hiệu: 101/UBND-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 14/01/2022 Ngày hiệu lực: 14/01/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: