TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: V/v triển khai Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021của HĐND tỉnh

Số hiệu: 19/UBND-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 05/01/2022 Ngày hiệu lực: 05/01/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: