TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: V/v triển khai Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Số hiệu: 21/UBND-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 06/01/2022 Ngày hiệu lực: 06/01/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: